Werkfases & LOD

Hier wordt expliciet verwezen naar de term Level of Detail, verwijzingen naar detailniveau. In bovenstaande tabel wordt de relatie tussen de fase en het detailniveau weergegeven. 

DNA

BIM (Building Information Model) is kort gezegd een database die wordt opgebouwd vanaf het ontwerp van een gebouw. Alle eigenschappen van het gebouw worden in de database opgenomen; er ontstaat als het ware een DNA profiel

Informatiemodel

Een informatiemodel van een bouwwerk omvat allereerst de samenstelling van het bouwwerk (de decompositiehiërarchie) en de eigenschappen van de onderdelen, zoals afmetingen, materialen, e.d. Het 3D-model voegt daar de vormen en posities aan toe. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van dynamische en zogenaamde intelligente objecten

Ons doel

Ons doel: De BIM processen beter stroomlijnen en streven naar gebruikmaking van één model dat gevoed wordt door alle partijen. Wanneer het model door alle partijen optimaal opgebouwd wordt, zijn we in staat het model een veel grotere gebruikerswaarde te geven. Zo kunnen we, vanaf de nieuwbouw tot aan de sloop, waardevolle informatie uit het model halen om de effecten van onder andere energieverbruik, milieubelasting, materiaalgebruik en onderhoud te bepalen...Een groot voordeel is dat tijdens de ontwerpfase en de uitwerkingsfase gevolgen van keuzes inzichtelijker gemaakt kunnen worden. We kunnen de levenscyclus van een gebouw beter beheersen en vervolgens, indien nodig, bijsturen. Goed voor effectiviteit, kostenbeheersing en het milieu!