Demarcatielijst

De demarcatielijst geeft het detailniveau aan dat op een projectfase door elke contract-partij gehanteerd dient te worden. Door het hanteren van een Nl-SfB classificatie wordt eveneens afgebakend welke partij verantwoordelijk is voor het aanleveren van de betreffende gegevens.

Inleiding

Building information Modeling, Nederlands vertaald in het Nederlands is 'Bouwwerk Informatie Modelleren'. Met hedendaagse software is het mogelijk om van een gebouwontwerp een digitale weergave te maken. Een digitaal gebouwmodel kan mogelijk meer inzicht bieden in een bouwwerk dan de 2d plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten. Daarnaast kunnen er diverse componenten binnen de software aan elkaar gerelateerd worden waardoor het werken binnen een gebouwmodel efficiënter kan zijn dan meerdere losse documenten en modellen. Waar vroeger een aantal tekeningen voor het doorvoeren van een wijziging aangepast moesten worden kan dit nu met één handeling worden gerealiseerd.

Doelstelling

Uitvoering van diverse werkzaamheden van de architect en andere adviseurs volgens BIM-methodiek dient bij te dragen aan de informatievoorziening van het bouwproject om daarmee de kwaliteit van het proces te verbeteren. 

Team

Om de verschillende disciplines te laten samenwerken wordt er veelal voor een BIM team gekozen, een voorbeeld t.a.v. de samenstelling ziet u in bovenstaand figuur. Het BIM team wordt per contractpartij vertegenwoordigd door een BIM vertegenwoordiger die zijn vakgebied alsmede kennis van de modelleer software aanwendt om middels samenwerking te werken aan een goed projectverloop. Daarnaast bestaat het BIM-Team uit een BIM manager die een sleutelrol vertegenwoordigd binnen het BIM-Team.

Doeleinden Optioneel

- extraheren hoeveelheden
- ruimtemanagement
- duurzaamheidscheck (BREEAM, GreenCalc)
- daglichttoetredingsberekening
- extraheren info tbv onderhoudsplanningen
- extraheren info tbv facilitair beheer
- (gebruiks)veiligheid
- enzovoorts

Doeleinden

De BIM manager heeft de regie over het samenvoegen, de wijze van samenvoegen van zowel de aspectmodellen als andere benodigde modellen. Hij waarborgt de integriteit en consistentie van gegevens van het samengestelde gebouwmodel. De BIM manager is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en de spil van het BIM team. 

Expertise

Onze expertise:
- BIM manager
- opstellen BIM uitvoeringsplannen
- opstellen BIM plan van aanpak
- opstellen protocollen t.a.v. BIM

Taken

De BIM manager heeft de regie over het samenvoegen, de wijze van samenvoegen van zowel de aspectmodellen als andere benodigde modellen. Hij waarborgt de integriteit en consistentie van gegevens van het samengestelde gebouwmodel. De BIM manager is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en de spil van het BIM team.