Team

Om de verschillende disciplines te laten samenwerken wordt er veelal voor een BIM team gekozen, een voorbeeld t.a.v. de samenstelling ziet u in bovenstaand figuur. Het BIM team wordt per contractpartij vertegenwoordigd door een BIM vertegenwoordiger die zijn vakgebied alsmede kennis van de modelleer software aanwendt om middels samenwerking te werken aan een goed projectverloop. Daarnaast bestaat het BIM-Team uit een BIM manager die een sleutelrol vertegenwoordigd binnen het BIM-Team.