Inleiding

Building information Modeling, Nederlands vertaald in het Nederlands is 'Bouwwerk Informatie Modelleren'. Met hedendaagse software is het mogelijk om van een gebouwontwerp een digitale weergave te maken. Een digitaal gebouwmodel kan mogelijk meer inzicht bieden in een bouwwerk dan de 2d plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten. Daarnaast kunnen er diverse componenten binnen de software aan elkaar gerelateerd worden waardoor het werken binnen een gebouwmodel efficiënter kan zijn dan meerdere losse documenten en modellen. Waar vroeger een aantal tekeningen voor het doorvoeren van een wijziging aangepast moesten worden kan dit nu met één handeling worden gerealiseerd.

Door eigenschappen aan componenten toe te voegen kan er meer gegevens dan alleen tekeningen worden gegenereerd zoals bijvoorbeeld EPC-berekeningen, energieanalyses, CO2 uitstoot, materiaalstaten, calculaties etc. In de bouw worden naast 3D ook termen gebruikt als 4D en 5D software. Bij 4D wordt het gebouwmodel als onderlegger gebruikt voor calculatie. Bij 5D wordt het model gebruikt voor het planningstraject van de uitvoering.

BIM is daarom een toepasbaar middel waarbij informatiemanagement eveneens wordt gebruikt om ketenpartners beter te laten samenwerken met als uiteindelijke doel een betere (technische) kwaliteit van gebouwen te realiseren.

Informatiemanagement wordt gezien als een steeds belangrijker en vitale factor in het efficiënt en effectief sturen van processen. Dit betekent, het inventariseren van informatiebehoefte, het afstemmen van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld bouwtekeningen of begrotingen) en het structureren van de informatieverstrekking en -opslag.

In essentie gaat het bij BIM natuurlijk om enerzijds het correct invoeren van de informatie in het gebouwmodel, terwijl anderzijds de raadpleger van het gebouwmodel meer inzicht wil hebben en/of krijgen van een bepaald facet binnen het gebouwmodel. Het uiteindelijk doel van een gebouwmodel is een consistente bron van informatie beschikbaar te hebben die door diverse partijen geraadpleegd kan worden.

Wel zal er moeten worden afgesproken welke partijen gerechtigd zijn bepaalde informatie te wijzigen en/of toe te voegen in een gebouwmodel. De verschillende verantwoordelijkheden dienen ook juridisch te worden afgebakend.

More in this category: « Expertise Doelstelling »