Heijmerink

In 2010 is in opdracht van Heijmerink in het kader van BIM onderzocht of Revit toepasbaar is in de organisatie.

Kohnstammhuis

Project Kohnstammhuis, Amsterdam
Opdrachtgever Ballast Nedam

Stal Dronten

In opdracht van Aeres Group uitwerken van bestektekeningen tbv bouwaanvraag.

Gemeente Leeuwarden

Onderzoeken tonen iedere keer aan dat een belangrijk deel van faalkosten in de bouw wordt veroorzaakt door onjuiste afstemming en uitwisseling van informatie. Deze stelling zouden wij ook kunnen doortrekken naar het beheer van vastgoed, specifiek informatiemanagement. Informatiemanagement wordt gezien als een steeds belangrijkere en vitale factor in het efficiënt en effectief sturen van processen. Dit betekent, het inventariseren van informatiebehoefte, het afstemmen van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld bouwtekeningen of begrotingen) en het structureren van de informatie-verstrekking en -opslag.