Ons doel

Ons doel: De BIM processen beter stroomlijnen en streven naar gebruikmaking van één model dat gevoed wordt door alle partijen. Wanneer het model door alle partijen optimaal opgebouwd wordt, zijn we in staat het model een veel grotere gebruikerswaarde te geven. Zo kunnen we, vanaf de nieuwbouw tot aan de sloop, waardevolle informatie uit het model halen om de effecten van onder andere energieverbruik, milieubelasting, materiaalgebruik en onderhoud te bepalen...Een groot voordeel is dat tijdens de ontwerpfase en de uitwerkingsfase gevolgen van keuzes inzichtelijker gemaakt kunnen worden. We kunnen de levenscyclus van een gebouw beter beheersen en vervolgens, indien nodig, bijsturen. Goed voor effectiviteit, kostenbeheersing en het milieu!

More in this category: Werkfases & LOD »