Super User

Super User

Visual Studio Webbrowser

Visual Studio DLL

BouwMenu dll

ucf

Open de Bouwmenu ucf file en pas de paden overeenkomstig aan.

VBI 01

In eerste aanzet een Revit model aangeleverd voor het definiëren van vloeren door VBI.

Holland Composite 03

Ifc van de gevel is nu correct georiënteerd.
 
Holland composite kan het model over de Z-as roteren.

Holland Composite 02

Nieuwe ifc aangeleverd, van de staalplaten benodigd voor montage.

Noppert 02

kolommen #250 zijn netjes van hetzelfde type
trompet kolommen zijn voor elk stramien uniek, niet parametrisch gemodelleerd. In principe zijn er maar 2 type trompet kolommen. De rest: instortvoorzieningen/wapening kan ondervangen worden in assembly's. 

Holland Composite 01

Gevelelementen worden aangeleverd als ifc. Het ingelezen model staat om de Y-as geroteerd. Een ifc bestand is in Revit niet te roteren over deze as. 

albumnoordkade

shared Parameters

In principe willen wij ons conformeren aan shared parameter gebruik zoals is voor gesteld in de "Dutch Revit Standards"