Noppert 02

kolommen #250 zijn netjes van hetzelfde type

trompet kolommen zijn voor elk stramien uniek, niet parametrisch gemodelleerd. In principe zijn er maar 2 type trompet kolommen. De rest: instortvoorzieningen/wapening kan ondervangen worden in assembly's.